logo tz popovača

Poziv za testiranje kandidatkinji prijavljenoj na Natječaj za prijem u službu vježbenika u Turističkom uredu

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu vježbenika u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Popovače upućuje kandidatkinji Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA POPOVACE
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Urbroj: 111/2021
Popovača, 21. svibnja 2021.

Na Natječaj za prijam u službu vježbenika u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Popovače objavljen 03. svibnja 2021. godine na službenoj internetskoj stranici Turističke zajednice te na Oglasnoj ploči Grada Popovače, prijavljen je ukupno 1 (jedan) kandidat:
LORENA SRUK, Gornji krivaj 85, Voloder

Povjerenstvo za provedbu Natječaja je utvrdilo da je navedena kandidatkinja podnijela urednu i potpunu prijavu.
Slijedom navedenog, Povjerenstvo upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

Poziva se gore navedena kandidatkinja koji se prijavila na Javni natječaj i koja ispunjava formalne uvjete propisane Natječajem za prijam u službu vježbenika u Turističkom uredu TZ-a Grada Popovače, da pristupi dana:

27. svibnja 2021. (četvrtak) u 12.00 sati u prostoru Turističke zajednice Grada Popovače (Popovača, Trg grofova Erdödyja 5) na prethodnu pismenu provjeru znanja (pismeno testiranje), a potom i na razgovor (intervju) u istom prostoru ukoliko ostvari najmanje 50 % bodova iz pismenog dijela provjere znanja istoga dana s početkom u 13.00 sati.


Pismeno testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih i drugih izvora za pripremanje kandidata navedenih u nastavku ove Obavijesti.
Pismeno testiranje će trajati 30 minuta.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj. Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Predsjednica Povjerenstva
Ivona Pušić

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

  1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine" broj 7/09)
  2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine" 52/19, 144/20)
  3. Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine" 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14)
  4. Statut Turističke zajednice Grada Popovače (Službene novine Grada Popovače 6/20, internet stranice www.tzgp.hr)
  5. Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Popovače (internet stranice Turističke zajednice Grada Popovače www.tzgp.hr)
  6. Turistička ponuda Grada Popovače (internet stranice Turističke zajednice Grada Popovače www.tzgp.hr).

Dostaviti:

  1. Kandidatkinji,
  2. Oglasnoj ploči Grada Popovače (prizemlje zgrade gradske uprave),
  3. Službenoj internetskoj stranici Turističke zajednice Grada Popovače (www.tzgp.hr),
  4. Pismohrani.